fbpx

Zawsze pozostawiajmy otwarte drzwi na to, co możliwe.

Franco Scaglia

Facylitacja

Kiedy przedstawiam się jako facylitator, pada zazwyczaj pytanie „fa… co?”.
Facylitator, czyli „ułatwiacz”, który jest neutralny i nie wartościuje oddając ocenę rozwiązań grupie.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ja organizuję proces pracy, pomagam zdefiniować cel, z którym wszyscy będą się utożsamiać, proponuję drogę dojścia oraz czuwam, by ten cel osiągnąć i wypracować wartościowe rozwiązanie; dbam o to, by wszyscy uczestnicy byli zaangażowani oraz by uruchomić potencjał grupy; przynoszę odpowiednie narzędzia.
Wy przynosicie tylko (albo aż!) Waszą wiedzę branżową i/lub ekspercką.

Zakres

 • Sesje strategiczne
 • Sesje projektowe
 • Sesje definiowania celów
 • Sesje budujące tożsamość zespołu
 • Sparingi menedżerskie, czyli jednorazowe lub cykliczne sesje mające na celu bądź uzyskanie pogłębionego spojrzenia na wybrany aspekt zarządczy bądź weryfikację i/lub aktualizację celów strategicznych i operacyjnych organizacji

Dla kogo?

Dla menedżerów i zespołów, które w ramach pracy projektowej lub współpracy wewnętrznej:

 • chcą pokonać istniejące bariery
 • potrzebują przekroczyć utarte schematy
 • szukają nowych możliwości i twórczych rozwiązań
 • chcą uruchomić lub odblokować potencjał

Korzyści

Podczas sesji facylitacyjnej akcent pada na:

 • stworzenie atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu wszystkich uczestników i efektywnej współpracy
 • uruchomienie potencjału wszystkich członków zespołu
 • wykorzystaniu różnorodności zespołu, by zbudować wspólny sukces
 • wypracowaniu rozwiązania, które będzie owocem współpracy zespołowej