fbpx

Buduj karierę na swoich silnych, nie słabych stronach.

Donald O. Clifton

Szkolenia menedżerskie

Znasz model uczenia się i rozwoju 70:20:10? Otóż zakłada on, że 70% kompetencji zdobywamy przez doświadczenie, 20% – ucząc się od innych, a tylko 10% poznając teorię. Dlatego moje szkolenia mają zazwyczaj formę warsztatową, dają uczestnikom możliwość dzielenia się wiedzą oraz zdobywania i wymiany doświadczeń.

Zakres

 • Zarządzanie przez wartości
 • Servant leadership, czyli przywództwo służebne
 • Budowa modelu biznesowego w oparciu o Business Model Canvas
 • Zarządzanie wizualne
 • Standardy pracy menedżera
 • Budowanie efektywnych zespołów i zarządzanie nimi
 • Budowa tożsamości zespołu w oparciu o Team Canvas
 • Docenianie, dziękowanie
 • Motywowanie niefinansowe pracowników
 • Rozwijanie przez delegowanie
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Zarządzanie projektami

Dla kogo?

Dla liderów, menedżerów i osób, które:

 • chciałyby rozwijać się na ścieżce zarządczej
 • świadomie chcą przeżywać i budować siebie w tej roli na fundamencie własnych wartości i w uważności na ludzi
 • chcą dzięki temu działać efektywniej

Korzyści

Świadomy menedżer, to skuteczny menedżer. Podejmuje świadome decyzje.

Jedną z najbardziej pożądanych kompetencji XXI w. jest współpraca w różnorodnym i dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Poznasz:

 • kierunki pracy menedżerskiej odpowiadające rzeczywistości VUCA
 • miękkie kierunki zarządzania oparte na ideach partnerstwa i partycypacji, związane ze współpracą zespołową na różnych poziomach zarządzania
 • modele przydatne przy tworzeniu strategii, struktur zarządczych, definiowaniu celów
 • sposoby rozwijania i angażowania współpracowników, wykorzystywania potencjału różnorodności