fbpx

Masz różne możliwości rozwoju

 

Szkolenia i programy rozwojowe dla menedżerów, liderów i zespołów

Badanie kompetencji miękkich DISC D3

Konsulting dla menedżerów i liderów zespołów

Czy wiesz, że?

Masz różne możliwości rozwoju

Pomagam menedżerom i zespołom skuteczniej się komunikować,
budować zrozumienie dla różnic i porozumienie mimo różnic, skupiać się na tym, co ważne,
a dzięki temu efektywniej współpracować i realizować założone cele.
Wspieram menedżerów (tych początkujących i tych doświadczonych) na drodze budowania i umacniania ich autorytetu
oraz efektywności zarządczej.

Zanim wybierzesz szkolenie dla siebie lub zespołu

– czy wiesz, że może okazać się, że to nie szkolenie jest potrzebne?

Z mojego doświadczenia wynika, że często problemem nie jest brak wiedzy czy umiejętności w danym obszarze, a raczej konfrontacja z wielowątkowością, złożonością, brakiem spójnej wizji, zmiennością priorytetów, brakiem uzgodnionych standardów i procesów.

Szkolenia to nie jedyna forma rozwoju i wsparcia dla zespołu, szefa, organizacji.

Ludzie często mają wiedzę, znają najnowsze trendy, są specjalistami i ekspertami w swoich obszarach, ale albo nie są pewni swoich pomysłów i decyzji, albo nie mają czasu i przestrzeni na dyskusję oraz uzgodnienie wspólnego sposobu działania.

Warto wtedy sięgnąć po inne formy – facylitację, konsultacje lub zainwestować w badania kompetencji miękkich, by lepiej zrozumieć siebie i świadomie korzystać ze swojego potencjału oraz lepiej rozumieć innych, a dzięki temu pracować skuteczniej i z większą satysfakcją.

Szkolenia i programy rozwojowe dla menedżerów, liderów i zespołów

Badanie kompetencji miękkich DISC D3

Facylitacja spotkań i sesji strategicznych

Konsulting dla menedżerów i liderów zespołów

Doradzę i pomogę wybrać podejście, które najlepiej odpowie na potrzeby Twoje, Twojego zespołu, Twojej organizacji.